Facebook
MGMT 959 Kültürlerarası Yönetim Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilere kültürlerarası yönetim konularını ve çokuluslu iş ortamlarının özelliklerini tanıtmaktır. Simulasyonlar, vaka çalışmaları ve grup projeleri ile ögrencilere, kültürün ne olduğu (ve ne olmadığı), bireylerin bilişsel, duygusal ve motivasyonel dünyalarını nasıl şekillendirdiği ve bunun neticesinde özellikle liderlik, takım çalışması ve çatışma yönetimi konularında ne gibi kültürlerarası iletişim meseleleri ortaya çıktığı aktarılmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin hem kendi varsayımlarını hem de farklı kültürden şirketlerde, özellikle uluslararası kariyer gelişimi açısından insan kaynakları yönetimi konularını kapsamaktadır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -