Facebook
MGMT 957 Liderlik ve Anlam Yönetimi Select Term:
Liderliğin en önemli işlevlerinden birisi, örgüt içinde anlam oluşturmak ve bunu yaymaktır. Bunun gerektirdiği ise yöneticilerin çok kuvvetli kavram oluşturma yeteneklerine sahip olması ihtiyacıdır ve böylece şirketlerini içinde bulundukları ortamda verimli ve etkili olarak yönlendirebilsinler. Bu derste, yönetsel ve örgütsel kavramsallaştırma süreci 'anlam yönetimi' yaklaşımının 3 temel fonksiyonu üzerine oturtulacaktır. Birinci fonksiyon olan 'bilişsel fonksiyon' yöneticilerin iş dünyalarını şirket açısından algılayabilmek içindir. İkinci fonksiyon, yaratıcılık fonksiyonu, yeni ürün ve süreçler için gereken teknolojik ve yönetsel bilme yaratılması ve kullanılması içindir. Üçüncü fonksiyon, katılımsal fonksiyon, ise şirketin sunduğu servis ve ürünlerin içinde bulunduğu iş ortamında benimsenmesi ve kabul edilmesi için gereken iletişim sisteminin etkin bir biçimde kurulup çalıştırılmasıdır. Bu üç temel fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yöneticilerin değişik türde liderlik stilleri uygulamak durumundadır. Bunlar, vizyonerlikten koçluğa, örnek olmaktan katılımcılığa ve emir vericiden dostluk ağırlıklı olanlara kadar değişebilir. Değişik liderlik türlerinin ne zaman ve hangi anlam yönetimi fonksiyonlarında kullanılacağı bu derste örneklerle işlenecektir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -