Facebook
MGMT 935 Yeni Girişim Kurma Select Term:
Bu ders yeni bir firma kurma sürecinin erken a aşamalarına odaklanmaktadır. Girişimcilik sürecinin bu erken aşamasında 2 önemli nokta öne çıkmaktadır: (i) girişimcilik fırsatlarının keşfedilmesi ve geliştirilmesi, (ii) iş modelinin kurulması ve işin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlayacak kaynakların bulunması/ edinilmesi. Bu iki noktaya odaklanacak olan bu derste öğrencilere aşağıda listelenen konularda bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir: • Girişimciliğe kısa bir giriş: Girişimci düşünme ve girişimcilik eğilimi • Yaratıcılık ve bir iş fikrinin bulunması • İş fikrinden fırsata: girişimcilik fırsatlarının keşfi ve geliştirilmesi • İş tasarımı ve modeli • Girişimci ekipler • İş planı yazımı • Yeni firma finansmanı ve kaynak edinimi
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -