Facebook
MGMT 930 Kurumsal Strateji Select Term:
İşletme politikası, üst düzey yönetimin işlev ve sorumluluklarını, işletme için hayati önemi olan sorunları ve bir örgütün yönü ve geleceğini belirleyen kararların bütününü kapsayan bir alandır. Tıpkı kamu politikaları gibi işletme politikası da amaç belirleme, örgütsel kimliğin ve karakterin tanımlanması, yapılması gerekenlerin sürekli güncellenmesi, olası rekabet ve aksi koşullara karşı hazırlıklı olmak adına kaynakların hedefe uygun belirlenmesi ve sorumlu ve etik davranmaya dair standartların belirlenmesini kapsar. İşletme politikasının asıl ilgi alanı firmanın stratejisidir. Strateji, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflere uygun kaynak dağılımı ve hareketlerin benimsenmesini kapsar. Bir işletmenin politikasının veya stratejisinin yönetilmesine 'Stratejik Yönetim' denir. Stratejinin merkezinde "Hangi iş alanında bulunmalıyız?" ve "Ne şekilde rekabet edebiliriz?" soruları yer alır. Günümüz firmalarında rekabet baskın unsur olmaya devam ettiği için, bahsi geçen soruların ikincisi ile ilgileniyor olacağız. Dersin önemli bir bölümü sürdürülebilir rekabet üstünlüğü konusu üzerine şekillenecektir. Bu konulara genel yönetici bakış açısıyla yaklaşacağız. Bu yönetici; yönetim kurulu başkanı, icra sorumlusu, operasyonel bir birimin müdürü veya kendi işletmesinin patronu olabilir. Ancak bu ders, sadece geleceğin genel müdür veya benzeri pozisyonlarına aday olanlar için değil, bir firmanın stratejisini anlamanın farklı işlevlerde yaratacağı katkıyı fark eden herkes için tasarlanmış ve faydalı olacağı öngörülmüştür. Ders uygulama ve sorun-odaklı bir yöntem izleyecektir. Öğrencilerden çoğunlukla kavramları, analitik şablonları ve/veya içgüdülerini gerçek firmaların tecrübe ettiği sorunlara uygulamaları beklenecektir. Bu bağlamda kuramsal yaklaşımlar iktisat, finans , muhasebe, pazarlama ve örgüt kuramı gibi disiplinlerden yola çıkılarak ortaya konacaktır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -