Facebook
MGMT 920 Risk Analizi ve Simulasyon Select Term:
Bu ders simulasyonu bir karar vermeyi iyileştirici ve destekleyici araç olarak tanıtan uygulamalı Monte Carlo simulasyon dersidir. Amaç simulasyonun pratik uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve model geliştirme konularına vurgu yaparken uygulamada gerekli olan istatistiksel konuları da öğretmektir. Bütün modelleme ve analiz çalışmaları MS Excel eklentisi olan @RISK ile yapılacaktır (Palisade Decision Tools araçları paketinin bir parçası). Finans, pazarlama ve operasyon alanlarından (örneğin finansal risk modelleme, pazar payı modellemesi, kapasite planlaması gibi) problemlerden/modellerden dengeli bir konu seçilimi yapılır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -