Facebook
MGMT 919 Yönetsel Karar Modelleme Select Term:
Bu ders optimizasyonu, simulasyonu ve karar ağacını karar vermeyi iyileştirici ve destekleyici araçlar olarak tanıtmayı hedefler. Temel amaç iş dünyasında karar verme sürecinde karşılaşılan karmaşık problemlere yönetsel karar modellerinin yapılandırılması ile ilgili yeteneklerin geliştirilmesidir. Bütün modelleme ve analiz çalışmaları MS Excel komutları, araçları ve eklentileri vasıtasıyla yapılmaktadır. İş dünyasından uyarlanan operasyon, finans ve pazarlama uygulamaları açıklayıcı örnek olarak kullanılmaktadır. Ek olarak, bu problemleri analiz edecek, çözecek ve ekonomik anlamlarını çalışacağız.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -