Facebook
MGMT 914 Ekonomi Select Term:
Ekonomi dışımızda yer alan bir konu değildir. Hepimiz ekonomiyi deneyimleriz çünkü hepimiz ekonomi dolayımıyla etkileşime geçer, işbirlikleri oluşturur ve bir birlerimizle rekabet ederiz. Herkes ekonomiye bir biçimde katkıda bulunur. Bu nedenle herkesin ekonomide bir çıkarı vardır: Ekonomi nasıl işlemektedir? İyi işleyen bir ekonomi ne tür özelliklere sahiptir? Ekonomi kimlerin çıkarına hizmet eder? Bu ders, günümüz ekonomik sisteminin nasıl çalıştığına dair sorular sorarak, öğrencileri iktisat disiplinini öğrenmeye teşvik etmektedir. Dersin odağında şirketler arasındaki rekabet, toplam yatırım, tüketim ve istihdam ile ekonomi ve çevre arasındaki ilişkiler yer almaktadır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -