Facebook
MGMT 902 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim
Bu ders, kurumsalcı ve kültürcü yaklaşımlardan yararlanarak, Türkiye'deki iş ve yönetim dünyasının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya yöneliktir. Ele alınan konular arasında Türkiye'de iş dünyasının örgütlenme biçimleri, yönetsel davranışlar ve uygulamalar, yöneticilerin yetiştirilmesi ve yönetsel kariyerler yer almaktadır. Söz konusu meseleler Türkiye'nin sanayileşme süreci çerçevesinde incelenmektedir.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 4
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -