Facebook
MGMT 901 Küresel ve Yerel İş Ortamı Select Term:
Bu derste küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ile doğrudan ve/veya dolaylı ilişkileri incelenmektedir. İşlenen konular arasında küreselleşme tarışmaları ile ilintili olarak kavramsallaştırma, nedensel dinamikler, sosyo-ekonomik sonuçlar, ve makroekonomik istikrar, devlet gücü ve yönetişim konuları yer almaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -