Facebook
MGMT 900 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Select Term:
Bu ders yöneticilere karar vermede yardımcı olacak çeşitli sayısal araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizleri içermektedir. Dersin yapısı, anlatılan teorik konuların çeşitli veri analizi örnekleri kapsamında kullanılmasını hedeflemektedir. İşlenen konular arasında ölçme ve örnekleme, anket ve diğer araştırma yöntemleri, temel olasılık kavramları ve olasılık dağılımları, güven aralığı, hipotez testi, regresyon ve zaman serileri gibi istatistiksel kavramlar yer almaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ellerindeki araştırma verilerinin güvenirliği konusunda fikir yürütebilmenin yanı sıra bu verileri en uygun şekilde kullanabilecek, istatistiksel raporları değerlendirip çıkarım yapabilecek beceri seviyesine ulaşırlar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 5.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -