Facebook
MGMT 873 Küresel Yönetişim ve Türkiye Select Term:
Son yıllarda ön görülemeyen boyutlarda artan küresel belirsizlik küresel değişim, güç dengelerinin bozulması ve kaynakların giderek azalması içermektedir. Uluslararası siyaset dengeleri yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir. Bu yeniden yapılanma süreci ise Türkiye’nin küresel düzendeki yerini de etkilemekte ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı riskleri de değiştirmektedir. Bu ders hem küresel yönetişim temellerini açığa kavuşturacak Türkiye’nin küresel ve bölgesel boyutlardakini yerini inceleyecek hem de geleceğin iş dünyasında karşılaşması muhtemel uluslararası ve küresel değişimleri derinlemesine inceleyecektir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -