Ana içeriğe atla
TR EN
MGMT 871 Tasarım Düşüncesi ve İş Hayatında Hikayeleştirmenin Gücü
Bu ders öğrencilere tasarım düşüncesi ve hikayeleştirme adlı yeni kavramları ve yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Tasarım düşüncesi şirketlerin inovasyon sürecinde karşılaştığı belirsizliklerle başa çıkmaları için kullanıcı merkezli inovasyonu ve deneyi öne çıkarır. İnovasyon süreci kullanıcıların ürün/hizmet geliştirme ve tasarım süreçlerine dahil edilmesi, sorunun çerçevesinin çizilmesi, kullanıcılarla empati kurulması, deney ve çeşitlilik gibi ilkelere dayalıdır. Yeni bir sorun çözme yöntemi sunan Tasarım Düşüncesi deney yapmanın, yaparak öğrenmenin, müşterileri dinlemenin, sorunlara tatmin edici bir çözüm buluncaya kadar tekrar yapmanın öneminin altını çizer. Girişimciler veya yöneticiler sadece sorunlara kalıcı çözümler bulma ve etkili şekilde inovasyon yapma konusunda değil sorunlara yönelik çözümlerini ve inovasyonlarını müşterilere ve paydaşlara anlatma zorluğuyla karşılaşırlar ve bu noktada anlatılar ve hikayeler onların vizyonlarını ve yaptıkları inovasyonların geleceği nasıl şekillendireceğini karşılarındaki kişilere aktarmalarına yardım etmiştir. Bu hikayeler şirketler ve paydaşlar arasındaki ve bunların kendi içindeki iletişimi iyileştirse de, iş hayatında hikayeleştirmenin gücü büyük ölçüde görmezden gelinmiştir. Bugün, sosyal medyanın ve yeni iletişim kanallarının ve araçlarının yükselişiyle birli hikayeleştirme giderek daha kritik öneme sahip bir yetenek/yetkinlik haline gelmiştir. Öğrencilere uygulamaya dayalı beceriler kazandırmak bu derste kritik önemdedir ve bu amaçla öğrencilerin iki proje üzerinde çalışması gereklidir. Projelerden biri tasarım düşüncesi süreç ve ilkelerinin uygulanmasına dayalıdır. Bu kapsamda öğrencilerin bir sorunun çerçevesini çizmeleri, kalıcı bir çözüm geliştirmeleri, kullanıcının/müşterinin sürece katılımını sağlayan bir prototip geliştirmeleri ve sorunun kalıcılığını görmek için çeşitli deneyler yapmaları gerekmektedir. İkinci proje ise hikayeleştirme uygulamalarına odaklanmaktadır; öğrencilerin ilk projede geliştirdikleri inovasyon/çözüm için etkili bir hikaye hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin ayrıca sınıf arkadaşlarının anlattığı hikayeleri bileşenlerine ayırıp analiz etmeleri gerekmektedir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -