Facebook
MGMT 602 Stratejik Yönetim Üzerine Doktora Semineri Select Term:
Bu dersin ana amacı stratejik yönetim kuramları ve araştırmalarının kritik değerlendirilmesini yapmaktır. Dersin içeriği geniştir ve şu konuları kaspsar: stratejik içerik, stratejik süreçler, üst düzey yöneticiler ve kurumsal yönetişim. Stratejik araştırma sorularının görgül çalışmasına özel bir önem verilmektedir. Ders stratejik yönetim veya ilgili alanlarda (örneğin: örgüt kuramı, örgütsel davranış, pazarlama stratejisi, işletme finansmanı, endüstriyel örgüt iktisadı, örgütlerin sosyolojisi, operasyonel strateji) araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine yöneliktir. Her ders stratejik yönetim altında yer alan bir alan incelenecektir. Ana başlıklar: stratejik yönetim alanının kökeni, stratejiyi kavramsallaştırma ve operasyonalize etme, stratejiye endüstiyel ve örgütsel iktisat açısından bakış, stratejiye kaynağa dayalı ve bilgiye dayalı bakış açıları, kurumsal strateji (farklı sektörlerde faaliyet gösterme ve birleşme ve devralma/ elden çıkarmalar), uluslararası strateji ve gelişen piyasalarda strateji, yönetişim ve vekil kuramı, stratejik karar verme, ve strateji ve örgütsel yapı konularından oluşmaktadır. Yaklaşımız genellikle klasik ve önemli çalışmaları değerlendirmek, konu hakkındaki kuramları/ bakış açılarını bütünleştirmek ve çeşitli görgül çalışmaları derinlemesine incelemek şeklinde olacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -