Facebook
MGMT 599 Bitirme Projesi Select Term:
Programı takip eden öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
SU Kredi : 0.000
AKTS Kredi : 24.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -