Facebook
MGMT 598 Yönetim Becerileri Çalıştayları II Select Term:
Yönetim Becerileri Çalıştayları, MBA öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.
SU Kredi : 0.000
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : Masters Level MGMT 596 Minimum Grade of D OR Doctorate MGMT 596 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -