Facebook
MGMT 597 Endüstriyel Araştırma Select Term:
Bir endüstriyel kuruluş ile beraberce yürütülen projenin, öğretim üyesi tarafından dersin başlangıcında belirlenecek, araştırma raporu veya konferans bildirisi gibi belirgin çıktıları olacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -