Facebook
Bir endüstriyel kuruluş ile beraberce yürütülen projenin, öğretim üyesi tarafından dersin başlangıcında belirlenecek, araştırma raporu veya konferans bildirisi gibi belirgin çıktıları olacaktır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -