Facebook
MGMT 586 Yönetim Pratiği Semineri II Select Term:
Bu iki bölümden oluşan seminer dizisinin ilk bölümüdür. Seminer dizisinin amacı Yönetimde Eylem Projeleri sürecinde öğrencilerin ihtiyaç duyacakları yönetim pratiğine dair konularda onlara bilgi aktarmaktır. Seminer dizisinin bu bölümünde vurgulanacak konular yenilikçilik, değişim yönetimi ve gruplarda karar verme (yöntemler, karar tuzakları, vs.) ile ilişkili olacaktır.
SU Kredi : 1.000
AKTS Kredi : 2.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -