Facebook
MGMT 585 Yönetim Pratiği Semineri I Select Term:
Bu seminer dizisinin amacı yönetimin pratiği ile ilişkili, öğrencilerin Şirket Eylem Projeleri sürecinde faydalanacağı konularda, bilgi aktarmaktır. MBA programının ikinci yılında şu konularda toplam beş seminer düzenlenecektir: Proje Yönetimi, Gruplarda Karar Verme, Kurumsal Kültür - Güç - Etki, İnovasyon, Değişim Yönetimi.
SU Kredi : 1.000
AKTS Kredi : 2.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -