Facebook
MGMT 580 Yönetimde Seçilmiş Konular I Select Term:
Bu derste yönetimde güncel konular, problemler ve paradigmaların incelenecektir. Ders, dinamik iş ortamında yönetim bilgisinin süreci ve transformasyona ilişkin seçilmiş konular üzerine odaklanacaktır. Bilgi teknolojisi, yaratıcılık, araştırma ve teknoloji, küreselleşme ve süreklilik seçilecek konulara bazı örnekler oluşturmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -