Facebook
MGMT 551 Teknoloji Yönetimi Select Term:
Dersin ana konusunu teknolojilerin etkin olarak geliştirilmesi ve kullanımına yönelik kavramlar, modeller ve metotlar oluşturmaktadır. Teknolojilerin ve teknolojik yeniliklerin çok yönlü açıdan incelenerek karmaşık gözüken yönetim sorunlarının anlaşılması hedeflenmektedir. Ders iki ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, firma düzeyinde mikro konulara ağırlık verilecektir. Bu amaçla, teknolojinin üretimi, araştırılması, değerlendirilmesi, seçimi, uygulanması, kullanımı ve sonlandırılması ile ilgili çok farklı konular tartışılacaktır. Ayrıca, teknoloji yönetiminin temel taşlarını oluşturan teknoloji planlanması ve stratejisi konuları da ders kapsamında tartışılacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise makro ölçekte ki konulara ağırlık verilecektir. Örneğin, sanayilerin ve firmaların yeni teknolojiler ile nasıl evrildikleri, yeni sanayilerin nasıl oluştukları ve yenilik performansını etkileyen başlıca faktörler incelencektir. Bu iki düzeyli yapı sayesinde sistem perspektifinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sistem yaklaşımı sayesinde, teknoloji, üretim ve yönetim konuları arasında bir bütünlük sağlanacak ve teknoloji ile ilgili karmaşık ilişkilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -