Facebook
MGMT 550 Strateji Yönetimi Select Term:
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur. Konular katılımcıların getireceği farklı deneyimlerle ele alınacak ve kavramsal bir çerçeveye oturtulacaktır. Söz konusu dört perspektif, strateji oluşturma sürecinin, stratejiyi uygulama süreciyle ilişkisi çerçevesinde geliştirilmektedir. Böylece düşüncenin eyleme dönüşümü daha iyi anlaşılabilmektedir. İşletme, iş, rekabet ve yönetim işlevleri alanlarına yönelik strateji örnekleri incelenecek ve özellikle yeni iş geliştirme konusuna değinilecektir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -