Facebook
MGMT 545 Yeni Girişim Kurma Select Term:
Bu ders yeni bir firma kurma sürecinin erken aşamalarına odaklanmaktadır. Girişimcilik sürecinin bu erken aşamasında 2 önemli nokta öne çıkmaktadır: (i) girişimcilik fırsatlarının keşfedilmesi ve geliştirilmesi, (ii) iş modelinin kurulması ve işin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlayacak kaynakların bulunması/ edinilmesi. Bu iki noktaya odaklanacak olan bu derste öğrencilere aşağıda listelenen konularda bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir:
• Girişimciliğe kısa bir giriş: Girişimci düşünme ve girişimcilik eğilimi
• Yaratıcılık ve bir iş fikrinin bulunması
• İş fikrinden fırsata: girişimcilik fırsatlarının keşfi ve geliştirilmesi
• İş tasarımı ve modeli
• Girişimci ekipler
• İş planı yazımı
• Yeni firma finansmanı ve kaynak edinimi
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -