Facebook
MGMT 526 İş Dünyası ve Toplum İlişkin Seçilmiş Konular Select Term:
Kazanç amaçlı iş faaliyetleri dünya çapında çeşitli oluşumlar ve yönelimlerle yaygınlaşarak büyümesini sürdürmektedir. Bu derste iş dünyasının farklı toplulukların üyesi ve sözde rasyonel piyasa aktörleri olarak modern bireyler olan bizlerle ne tür bir etkileşim içinde olduğu incelecektir. Detayda ise iş dünyasının günlük yaşamı, kişisel kimliği, sosyal ve siyasal etkileşimleri, kültürel tutumları, ideolojileri ve bireylerin ufkunu nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, derste ayrıca sosyal bir kurum olarak modern iş dünyasının Batı Avrupa ve Kuzey Amerika?daki birçok tezahürlerine ve bunun yirminci yüzyıl boyunca evrimsel gelişimine değinilecektir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -