Facebook
MGMT 521 Müzakere Becerileri
Müzakere yetileri, önemli yöneticilik becerilerinden birini teşkil eder. Bu ders müzekere becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Katılımcılar, müzakere dinamiklerinin kişisel ve profesyonel yaşamlarında oynadığı rolü incelerken, zor durumlarda daha bilinçli ve becerili davranmalarını sağlayacak becerileri geliştirme imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda, günlük yaşamda müzakere ortamlarının daha iyi farkınavararak bu tür ortamları becerilerini geliştirmeyi sürdürmek için bir eğitim fırsatı olarak kullanmayı da öğrenebileceklerdir. Ders, katılımcıların, müzakereyi, gerek sınıf gerekse bilgisayar ortamlarında, seyirci olarak değil aktif taraflar halinde yaşamalarına imkan verecek tartışmalara ve rol oynama gibi yöntemlere dayanarak yürütülecektir.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -