Facebook
MGMT 507 İş Hukuku Select Term:
Bu ders Türk hukukunun, ve özellikle şirket yönetime ilişkin hukukun, genel çerçevesini sunar. Bu bağlamda şirketler, çalışma, sermaye piyasaları ve icra-iflas yasalarının iş ortamını nasıl etkilediği incelenecektir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -