Facebook
MGMT 505 Excel İle Veri Analizi Select Term:
Bu ders MBA programının sayısal analiz modülünü oluşturan iki-ders modülünden ikincisidir. İlk ders MGMT 504 Kararlar ve Belirsizliktir. Ders; tahminsel istatistikler (güven aralıkları ve hipotez sınama), varyans ve doğrusal regresyon modellemesine detaylı bir giriş dersidir. Uygulamalar, müfredatta yer alan diğer dersleri için temel oluşturan yönetimin fonksiyonel alanlarından seçilir. Ders, materyalin kavramsal olarak anlaşılması ve istatistiksel analizin pratiğine odaklanır. Excel ve ilgili eklentiler analizin amacı için kullanılır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : ( Doctorate MGMT 504 Minimum Grade of D OR Masters Level MGMT 504 Minimum Grade of D )
Yan Koşul : -