Facebook
MGMT 504 Kararlar ve Belirsizlik Select Term:
Bu ders temel ve bazı orta seviye istatistik konularını işleyerek öğrencilere yönetsel karar verme durumlarında istatistiksel analizin nasıl uygulanabileceğini aktarmayı hedefler. MS Excel kullanarak istatistiksel analiz uygulamaları yaptırarak öğrencilerin veri analizi yetkinliklerini geliştirmeye vurgu yapar. Ulaşılması hedeflenen öğrenim çıktıları (i) betimsel istatistik analizi yapmak ve elde edilen sonuçları yorumlamak, (ii) istatistiksel hipotez kurgulamak, (iii) güven aralıklarını ve hipotez testlerini yorumlamak, (iv) doğrusal regresyon analizi yapmak, bir yönetsel amaç için regresyon analizinin uygunluğunu değerlendirmek, ve doğrusal regresyon modelinin sonuçlarını yorumlamaktır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -