Facebook
Bu ders olasılık ve istatistik yöntemlerin kavramsal çerçevesi ve uygulamalarını kapsar. Özellikle istatistik analiz yöntemlerinin yönetim alanındaki uygulamaları vurgulanmaktadır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetimde karşılaşacakları verileri en uygun şekilde kullanabilecek, istatistiksel raporları değerlendirip çıkarım yapabilecek beceri seviyesine ulaşırlar.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -