Facebook
MGMT 500 Yöneticiler İçin İstatistik Select Term:
Bu ders olasılık ve istatistik yöntemlerin kavramsal çerçevesi ve uygulamalarını kapsar. Özellikle istatistik analiz yöntemlerinin yönetim alanındaki uygulamaları vurgulanmaktadır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetimde karşılaşacakları verileri en uygun şekilde kullanabilecek, istatistiksel raporları değerlendirip çıkarım yapabilecek beceri seviyesine ulaşırlar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -