Facebook
MFIN 860 Nicel Yöntemler Select Term:
Bu derste işlenecek konular arasında olasılık teorisi, örnekleme ve örnekleme dağılımları, hipotez testleri ve finansal uygulamaları ile regresyon uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca dersin amaçları arasında uygulamalı finans çalışmalarında kullanılan temel ekonometri yöntemlerinin gözden geçirilmesi bulunmaktadır. Akademik finans çalışmalarında sıkça görülen örnekler ile her bir tekniğin kullanımı, çözümleme gücü ve kısıtları tartışılmaktadır. Özellikle, tüm detayları ile basit doğrusal regresyon analizi, panel veri modelleri ve nitel bağımlı değişken modelleri ele alınmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -