Facebook
MFIN 817 Finansta Makina Öğrenmesi Uygulamaları Select Term:
Bu dersin amacı, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak finansal verileri işleme, modelleme ve tahminde bulunma becerilerini geliştirmektir. Kursun ilk bölümünde, python programlama dilinin temelleri, finansal verileri işleme ve görselleştirme becerileri geliştirilir. Dersin ikinci bölümünde lojistik regresyon, yapay sinir ağları ve karar ağaçları gibi makine öğrenmesi algoritmaları finansal piyasalardaki uygulamaları ile tartışılmaktadır. Portföy optimizasyonu, alım satım algoritmaları, varlık fiyatlarının tahmini ve makroekonomik değişkenler gibi finansal problemlerde uygulamalı eğitim verilmektedir. Sınıflandırma, regresyon ve pekiştirme öğrenme alanlarından temel makine öğrenimi algoritmaları, yatırım profesyonellerinin bu teknikleri finans ve ekonominin farklı alanlarında başarılı bir şekilde uygulamaları için temel bilgiler verilir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -