Facebook
MFIN 807 Girisim Sermayesi ve Özel Sermaye Select Term:
Özel sermaye sinirli sorumlu ortaklık seklinde kurulmuş olan, halka açık veya özel şirketlere yatırım yapan yatırım fonlarına verilen addır. Özel sermaye fonları yatırımlarını kaldıraçlı satınalmalar, büyüme sermayesi, imtiyazlı borçlanma senetleri ve girişim sermayesi gibi alanlarda yoğunlaştırmaktadırlar. Özel sermaye fonlarına kaynak sağlayan yatırımcılar ise genellikle büyük kurumsal yatırımcılar ve varlıklı bireysel yatırımcılardır. Özel sermayenin bir alt kategorisi olan girişim sermayesi çoğunlukla büyüme potansiyeli yüksek, genç şirketlere yatırım yapar. Bir bütün olarak özel sermaye piyasası yatırımları 1980’lerden itibaren hızla büyümüş ve bugün en büyük finansal piyasalardan biri haline gelmiştir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -