Facebook
MFIN 806 Davranışsal Finans Select Term:
Davranışsal finans, davranışsal ve bilişsel psikoloji teorilerini geleneksel ekonomi ve finans teorileri ile birleştirerek insanların finansal kararlarını etkileyen faktörleri açıklamaya çalışan nispeten yeni, ancak hızlı büyüyen bir alandır. Neoklasik iktisatçılar, bireylerin faydalarını maksimize etmek için rasyonel hareket ettiklerini, piyasaların etkin olduğunu ve piyasalarda belirlenen fiyatlarin mevcut tüm bilgileri yansıttıklarını varsayarlar. Ancak, gerçek yaşamda bu varsayımlar çoğu kez geçerli değildir. Davranışsal finans, piyasaların neden ve nasıl verimsiz olabileceğini, insanların neden bilgileri yanlış yorumladıklarını ve önyargılara, hatalara ve algısal yanılgılara neden maruz kaldıklarını açıklamaya yardımcı olur. CFA sınav müfredatı her geçen yıl davranışsal finansa daha fazla ağırlık vermektedir. Portföy yöneticilerinin, yatırım danışmanlarının, yönetim danışmanlarının, CFO'ların ve bireysel yatırımcıların, farklı davranışsal önyargıları ve bunların finansal kararlar alma üzerindeki etkilerini derinlemesine kavramış olmalarında büyük fayda vardır. Bu ders, temel davranışsal finans kavramlarını ve irrasyonel yatırımcı davranışlarının nedenlerini ve etkilerini öğretmeye yönelik bir program olmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca, finansal karar verme sürecini etkileyen psikolojik önyargıları ele alacak ve bu önyargıların finansal piyasalar ve insanların yaşamları üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Ders, gerçek hayattan vaka çalışmaları, yatırımcı davranışlarının analizleri, yatırımcı davranışlarını değiştirmek için uygulanan davranışsal müdahale vaka örnekleri ve yatırım danışmanları/portföy yöneticileri ile mülakatlar ve soru-cevap oturumları ile desteklenecektir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 5.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -