Facebook
MFIN 596 Yönetim Becerileri Geliştirme Select Term:
Yönetim Becerileri Çalıştayları, Finans Yüksek Lisans programı öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar, ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.
SU Kredi : 0.000
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -