Facebook
Bu derste işlenecek konular arasında olasılık teorisi, örnekleme ve örnekleme dağılımları, hipotez testleri ve finansal uygulamaları ile regresyon uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca dersin amaçları arasında uygulamalı finans çalışmalarında kullanılan temel ekonometri yöntemlerinin gözden geçirilmesi bulunmaktadır. Akademik finans çalışmalarında sıkça görülen örnekler ile her bir tekniğin kullanımı, çözümleme gücü ve kısıtları tartışılmaktadır. Özellikle, tüm detayları ile basit doğrusal regresyon analizi, panel veri modelleri ve nitel bağımlı değişken modelleri ele alınmaktadır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -