Facebook
MFIN 551 Kurumsal Finans
Bu derste finans alanının temel konuları üzerinde durulacaktır. Ders, öğrencilere öncelikle bilanço ve gelir tablosu gibi şirketlerin finansal raporlarını tanıtır. Paranın zaman değeri, net şimdiki değer analizi ve iskontolu nakit akışı analizi ile devam eder. Bu teknikler kullanılarak şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin fiyatlaması öğretilir. Sermaye yatırım kararlarının nasıl alındığı da ders planı içindedir. Ders, risk ile getiri arasındaki bağlantıyı açıklayan sermaye varlığı fiyatlama modelinin anlatımı ile son bulur. Ayrıca dersin incelediği konular arasında sermaye yapısının analizi bulunmaktadır. Bu analizi yapabilmek için borç ve özsermayenin şirkete olan maliyeti öğrencilere aktarılır. Dersteki diğer konular arasında temettü politikası, bekleme hakkı ve vadeli anlaşmalar, risk yönetimi, şirket satın almaları ve evlilikleri ve finansal darboğaz vardır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -