Facebook
İki derslik ekonomi modülünün ikinci dersi. Bu derste öğrencinin ekonomik kararlar verirken ekonomik ortamdaki (makro ve küresel) bilgileri kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Mikroekonomiyi işleyen ilk dersle birlikte, ekonomi modülü öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktadır.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -