Facebook
MFIN 527 Mikroekonomi Select Term:
İki derslik ekonomi modülünün ilk dersi. Modülün amacı öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktır. Bu derste pazar ekonomisi ve şirketlerin karar verme problemleri üzerine odaklanılır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -