Facebook
Bu derste finansal modellemeye giriş yapılacaktır. Başarılı finansal modeller oluşturabilmek için finans ve modelleme becerilerinin beraber kullanılması gerekir. Bu dersi alan öğrencilerin giriş finans dersinde işlenen konulara hakim olmaları ve Excel kullanmada kendilerini rahat hissetmeleri gerekir. Excel'in finans ve istatistik fonksiyonları ve rassal sayılar, veri tabloları, matrisler gibi daha karmaşık Excel ve VBA işlemleri ders boyunca gerektikçe gösterilecektir. Dersi almak için VBA bilgisi gerekmemektedir. Proje analizi, sermaye maliyeti, finansal tablo modellemesi, değerleme ve leasing işlenecek konular arasındadır.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 5
Ön Koşul : -
Yan Koşul : MFIN 523