Facebook
MFIN 515 Finansal Ekonometri 2
Bu ikinci bölümde, finansal zaman serilerinin modellenmesi ve tahmini üzerine odaklanılmalıdır. Amaç, finansal zaman serileri analizinde kullanılan temel yöntem ve ilkelerin tartışılması, daha önce yapılmış uygulamalı çalışmaların yorumlanması ve varlık fiyatlama, piyasa yapısı ve genel zaman serileri alanlarında yeni uygulamalar oluşturulmasıdır. Ders, tek ve çok değişkenli, durağan ve durağan olmayan zaman serileri ile oynaklık modelleme yöntemlarini kapsamaktadır.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -