Facebook
MFIN 515 Finansal Ekonometri 2 Select Term:
Bu ikinci bölümde, finansal zaman serilerinin modellenmesi ve tahmini üzerine odaklanılmalıdır. Amaç, finansal zaman serileri analizinde kullanılan temel yöntem ve ilkelerin tartışılması, daha önce yapılmış uygulamalı çalışmaların yorumlanması ve varlık fiyatlama, piyasa yapısı ve genel zaman serileri alanlarında yeni uygulamalar oluşturulmasıdır. Ders, tek ve çok değişkenli, durağan ve durağan olmayan zaman serileri ile oynaklık modelleme yöntemlarini kapsamaktadır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : MFIN 515