Facebook
MFIN 514 Finansal Ekonometri Select Term:
Bu ders, iki dönemlik bir dersin ilk bölümü olarak tasarlanmıştır ve amacı uygulamalı finans çalışmalarında kullanılan temel ekonometri yöntemlerinin gözden geçirilmesidir. Akademik finans çalışmalarında sıkça görülen örnekler ile her bir tekniğin kullanımı, çözümleme gücü ve kısıtları tartışılmaltadır. Bu ilk bölümde, özellikle, tüm detayları ile basit doğrusal regresyon analizi, panel veri modelleri ve nitel bağımlı değişken modelleri ele alınmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 5.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : MFIN 514