Facebook
MFIN 514 Finansal Ekonometri
Bu ders, iki dönemlik bir dersin ilk bölümü olarak tasarlanmıştır ve amacı uygulamalı finans çalışmalarında kullanılan temel ekonometri yöntemlerinin gözden geçirilmesidir. Akademik finans çalışmalarında sıkça görülen örnekler ile her bir tekniğin kullanımı, çözümleme gücü ve kısıtları tartışılmaltadır. Bu ilk bölümde, özellikle, tüm detayları ile basit doğrusal regresyon analizi, panel veri modelleri ve nitel bağımlı değişken modelleri ele alınmaktadır.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 5
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -