Facebook
MFIN 507 Girisim Sermayesi ve Özel Sermaye
Özel sermaye sinirli sorumlu ortaklık seklinde kurulmuş olan, halka açık veya özel şirketlere yatırım yapan yatırım fonlarına verilen addır. Özel sermaye fonları yatırımlarını kaldıraçlı satınalmalar, büyüme sermayesi, imtiyazlı borçlanma senetleri ve girişim sermayesi gibi alanlarda yoğunlaştırmaktadırlar. Özel sermaye fonlarına kaynak sağlayan yatırımcılar ise genellikle büyük kurumsal yatırımcılar ve varlıklı bireysel yatırımcılardır. Özel sermayenin bir alt kategorisi olan girişim sermayesi çoğunlukla büyüme potansiyeli yüksek, genç şirketlere yatırım yapar. Bir bütün olarak özel sermaye piyasası yatırımları 1980’lerden itibaren hızla büyümüş ve bugün en büyük finansal piyasalardan biri haline gelmiştir. Bu derste özel sermaye finansmanında kullanılan metotlar tanıtılacak ve özel sermaye fonlarının yaptığı satınalmalar incelenecektir. Özel sermaye piyasası sermaye yapısı, kurumsal yönetim, değerleme, varlık dağılımı, organizasyonel yeniden yapılandırma gibi finans konularını incelemek için çok uygun bir laboratuvar ortamı sunmaktadır. Ders suresince özel sermaye piyasası bir bütün olarak uc farklı piyasa oyuncusunun perspektifinden incelenecektir. Bu oyuncular girişimciler, özel sermaye fonu yöneticileri ve özel sermaye fonu yatırımcılarıdır. Ders girişim sermayesi piyasasının incelemesi ile başlayacaktır. Bu bolumun amacı bir yatırım fırsatının girişim sermayesi gözüyle nitel ve nicel olarak incelenmesidir. Daha sonra, kaldıraçlı satinalmalar ve özel sermaye fonlarının yaptığı diğer yatırımlar incelenecektir. Dersin son bölümünde, yatırımcı gözüyle özel sermaye fonlarına yapılan yatırımlar ve özel sermaye fonlarının yapıları incelenecek.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -