Facebook
Bu giriş istatistik dersinde işlenecek konular arasında olasılık teorisi, örnekleme ve örnekleme dağılımları, hipotez testleri ve finansal uygulamaları ile regresyon uygulamaları bulunmaktadır.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 5
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -