Facebook
MFIN 504 İstatistik Select Term:
Bu giriş istatistik dersinde işlenecek konular arasında olasılık teorisi, örnekleme ve örnekleme dağılımları, hipotez testleri ve finansal uygulamaları ile regresyon uygulamaları bulunmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 5.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -