Facebook
MFIN 501 Finansın Temelleri Select Term:
Bu derste finans alanının temel konuları üzerinde durulacaktır. Ders, ögrencilere öncelikle bilanço ve gelir tablosu gibi şirketlerin finansal raporlarını tanıtır. Paranın zaman değeri, net şimdiki değer analizi ve iskontolu nakit akışı analizi ile devam eder. Bu teknikler kullanılarak şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin fiyatlaması öğretilir. Sermaye yatırım kararlarının nasıl alındığı da ders planı içindedir. Ders, risk ile getiri arasındaki bağlantıyı açıklayan sermaye varlığı fiyatlama modelinin anlatımı ile son bulur.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 5.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -