Facebook
MFG 58000 MFE’de Özel Konular: Kompozit Malzemelerin Üretim Süreçleri Select Term:
Bu ders elyaf takviyeli polimer matriks kompozit malzemelerin üretim süreçlerini ve modellemesini kapsayacaktır. Malzeme oluşumunu optimize etmek ve proses kaynaklı kusurları önlemek için, proses mühendislerinin malzeme dönüşümleri, termo- mekanik tepki, ısı transferi ve viskoz akışkan akışı arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamaları gerekir. Bu bağlamda, öğrencilere, kompozit malzemelerin uygulamalarına, şekillendirme işlemlerine ve oluşabilecek işlem kaynaklı kusurların türlerine dair genel bir değerlendirme verilecektir. Bileşen malzemeler, termo-mekanik karakterizasyon yöntemleri ve malzeme modelleriyle birlikte ele alınacaktır (termosetler, termoplastikler, gelişmiş lifler). Transfer denklemleri, kurucu yasalar ve boyutsuz analiz gözden geçirilecek ve proses modellemesi bağlamında değerlendirilecektir. Enjeksiyon kalıplama, sıkıştırma kalıplama ve ekstrüzyonda kısa elyaf süspansiyonları için modeller tanıtılacaktır. Sürekli elyaf takviyesi için proses modellemesi arasında Pultrüzyon, sac şekillendirme, Otoklav işleme, Otoklav Dışında işleme, Filament Sargı, Otomatik Fiber Yerleştirme ve Sıvı Kompozit Kalıplama teknikleri ele alınacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -