Facebook
MFG 566 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi Select Term:
Bu ders, kişiye özgü tıbbi cihazların, implantların ve yapay doku/organların ve biyolojik sistemlerin geliştirilmesi için tasarım ve üretim metodolojilerini anlatacaktır. Derste aşağıdaki konuları kapsayacaktır: biyolojik nesnelerin bilgisayar destekli tasarımı, tıbbi görüntüleme ve işleme için sayısal geometri, tersine mühendislik, bilgisayar destekli analiz ve mühendislik, biyomateryaller, doku mühendisliği, biyomedikal mühendislik uygulamaları için eklemeli imalat, biyo-imalat ve tıbbi cihazlar / implantler için konvansiyonel imalat yöntemleri. Derste ayrıca farklı uygulamalı laboratuvar projeleri de yer alacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -