Facebook
MFG 565 Takım Tezgahı Mühendisliği Select Term:
- Metal kesme mekaniğinin temelleri - 2 ve 3 boyutlu kesme modelleri - Talaş oluşumu, sürtünme, sıcaklık ve takım aşınması analizleri - Talaşlı imalatta kesme kuvvetlerinin, yüzey ve boyutsal kalitenin modellenmesi ve benzetimi - Titreşim teorisi ve takım tezgah titreşimleri ve modal analize giriş - Tırlama titreşimleri, süreç sönümleme ve kesme kararlılığı - Tırlamayı bastırma yöntemleri
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : MFG 565L