Facebook
MFG 516 Eklemeli Üretim Select Term:
Bu derste, Eklemeli İmalat için ileri tasarım ve üretim metodolojileri anlatacaktır. Eklemeli İmalat, üç boyutlu (3B) parçaları bilgisayar modellerinden üretmek için malzemelerin katman katman eklenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Eklemeli Üretim, 3B Basım veya Katmanlı İmalat olarak da adlandırılmakta ve geleceğin üretim devrimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu ders kapsamında, çeşitli Eklemeli İmalat süreçleri ve bunların prensipleri, kullanılan malzemeler, bilgisayar destekli tasarım ve Eklemeli İmalat için basım yolu planlaması ve uygulamaları konuları anlatılmaktadır. Ders ağırlıklı olarak uygulamalı ve proje tabanlı olacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : MFG 516