Facebook
MFG 513 İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi Select Term:
İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi dersi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine mekanik bakış açısı içerisinde ileri sonlu eleman metotlarını göstermeyi amaçlamaktadır. Derste ilk olarak denge denklemlerinin sonlu hale getirilmesi, isoparametrik elemanlar, lineer elastik sonlu eleman problemleri için çözüm teknikleri, şekil fonksiyonları, numerik integrasyon gibi temel sonlu eleman bilgileri yinelecektir. 1D, 2D ve 3D lineer elastic malzemeler için sonlu eleman çözümlemeleri örnekler ile geliştirilecektir. Devamında plaka ve kabuk tipi elemanlar ve bu elemanların kompozit malzeme mekaniğindeki uygulamaları gösterilecektir. Kompozit malzemelerdeki ortotropik (yönelmeli) davranışın sonlu eleman ile modelleme yöntemleri örnekler ile gösterilecektir. büyük deplasman ve/veya plastisite problemleri için geliştirilen sonlu eleman yöntemleri anlatılacak ve lineer- olmayan problemlerin çözüm yöntemleri gösterilecektir. Son olarak elemansız interpolasyon yöntemlerinden bahsedilecektir. Ders boyunca yapılacak ödevlerde projede yazılım olarak Matlab ortamı kullanılacaktır. Öğrencilerin hali-hazır sonlu eleman analiz ve çözüm yöntemlerini daha iyi anlayabilmeleri için kendi sonlu eleman yazılımlarını hazırlamaları için ödevler verilecektir. Dersin projesinde öğrenciler kompozit malzeme analizlerinde kullanılan plaka veya tipi elemanları için sonlu eleman analizlerini MATLAB ortamında tüm sonlu eleman analizi için gerekli olan yazılımı hazırlayacaklardır. Bunun yanıda ticari yazılımların altında kendi malzeme yazılımlarının geliştirilmesine olanak veren kullanıcı-tanınlı (UMAT- ABAQUS) kullanımı hakkında uygulamalar ile bilgi verilecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : ( Masters Level MFG 512 Minimum Grade of D OR Doctorate MFG 512 Minimum Grade of D OR Masters Level ME 512 Minimum Grade of D OR Doctorate ME 512 Minimum Grade of D )
Yan Koşul : -