Facebook
MFG 512 Katı Cisimler Mekaniği Select Term:
Bu derste katı cisimlerin mekanik modellemelerinin yapılabilmesi için gerekli olan temel bilgiler anlatılacaktır. Vektör, tensör özelliklerden başlayarak ileri seviye mekanik modelleme yapabilmek için gerekli olan matematiksel altyapının oluşturulması ilk aşama olacaktır. Sonrasında sürekli cisim mekaniği denklemleri büyük deformasyonlar için en genel haliyle anlatılacak ve katı cisim mekanik modellemeleri için gerekli olan hareket, enerjinin korunumu, momentum korunumu gibi tüm kanunlar anlatılacaktır. Isotropik ve Ortotropik gibi değişik tipte malzemelerin modellenmesi için gerekli olan elastik malzeme temel bağıntıları anlatılacaktır. Basit seviyede plastisite ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Sürekli cisim denklerimlerinin sonlu eleman metodu çözümlemesinin temelleri anlatılacak ve 1d sonlu eleman örnekleri gösterilecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -