Facebook
MFG 511 İmalat Metrolojisi Select Term:
İmalat metrolojisi dersinde ilk olarak metrolojinin (ölçüm bilim) yapı taşları olan izlenebilirlik, belirsizlik, doğruluk, kalibrasyon, metroloji sistemi ve akreditasyon gibi anahtar kavramlar hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra, imalat metrolojisinin temelini oluşturan boyutsal ölçüm uygulamalarına yer verilecektir . Bu uygulamalar; mesafe, düzlemsellik, mastar blokların interferometrik-mekanik ölçümleri, çap, form ve yüzey pürüzlülük standartları ölçümleri, hassas skala (elektronik cetvel) ve mesafe sensor kalibrasyonları, 3 boyutlu CMM cihazları ile yapılan ölçümler, imalat hattı veya tezgah üzerinde işlem sırasında yapılan ölçümler, optik ekipmanlar ile ayarlamalar, nanometroloji (atomik boyutta ölçümler), takım tezgahları metrolojisi, açı metrolojisi ve belirsizlik hesapları konularını kapsayacaktır. Uygulama ve örneklerle hassas üretim mühendisliği anahtar kavramları, boyut ölçümlerinde ve hareket mekanizmalarındaki temel hatalar, Abbe prensibi ve doğru tasarım uygulamaları, metroloji döngüsü, hata azaltma ve ayırma yöntemleri, sıcaklık, kuvvet, titreşim gibi çevresel parametrelerin boyutsal ölçümlerdeki etkileri ve düşük ölçüm belirsizliklerine ulaşabilecek hassas üretim mühendisliği uygulamaları için önlemler anlatılacaktır. Laboratuvar/üretim ortamında; CNC takım tezgahlarının lazer interferometre ile kalibrasyonu, imalat için referans standartların efektif kullanımı, döner tablaların optik ve temassız ölçme ekipmanları kullanılarak açı eksenleri kalibrasyonu konuları uygulamalı olarak işlenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -